Texas Comptroller of Public Accounts

Texas Comptroller of Public Accounts, Glenn Hegar

skip navigation

2009 Field Studies Category Worksheet

214/Starr
214-903/Roma ISDCategory A - Stratum 2
$ 12,191 - $ 24,000Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
RAU-CON ADD 3, B34, L6 21316 A 19,070 17,674 1.0790
A92 POR 78 F DELA GARZA 28291 A 14,480 14,881 0.9731
NICANOR SD, L16 E/2 3137 A 15,960 15,368 1.0385
VILLA DE MARTINEZ L10 32209 A 17,560 23,542 0.7459
A84 PRO 72 J J GUTIERREZ 42964 A 19,260 21,614 0.8911
A192 POR 105 J DE HINOJOS 43133 A 14,670 15,182 0.9663
MUNOZ-GARCIA SD, L39 45700 A 15,510 19,599 0.7914
LOS EBANOS SD, B2, L10 47368 A 19,840 27,136 0.7311
A166 POR 73 M SAENZ 47969 A 21,920 18,918 1.1587
A166 POR 73 M SAENZ PT TR 50737 A 12,430 15,081 0.8242
A95 POR 75 F GONALES PT T 55314 A 19,920 20,017 0.9952
A85 POR 70 R GONZALEZ 64595 A 17,140 17,176 0.9979
A165 POR 74 G SAEZ, L7 (L 8837 A 18,290 18,880 0.9688
RAU-CON ADD 3, B18, L5 9484 A 12,490 15,499 0.8059
ROMA LOT, B16, L8 989 A 18,670 18,088 1.0322
Stratum 2 Totals         257,210 278,655 0.9230

Category A - Stratum 3
$ 24,001 - $ 37,790Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
FALCONAIRE RESUB L15 16438 A 25,680 33,480 0.7670
SALINAS SD, L 7, 8 17448 A 31,320 38,542 0.8126
A330 POR 66 B6, L3 SH25-C 17892 A 29,630 22,454 1.3196
H GARZA SD, B1, L7 18055 A 26,050 26,263 0.9919
EL BOSQUE SD U4, L33 32751 A 30,710 44,839 0.6849
ROMA LOT, B21, L1 43246 A 27,920 30,168 0.9255
LOS EBANOS SD, B5, L6 47231 A 37,570 33,308 1.1280
MESQUITE ESTATES, L63 53665 A 27,140 24,946 1.0879
MESQUITE ESTATES, L6 53769 A 29,370 28,896 1.0164
EL CENIZO SD, L9 55988 A 24,980 24,191 1.0326
RAU-CON ADD 3, B49, L1 57218 A 34,530 41,768 0.8267
MESQUITE ESTATE U4, L50 57923 A 27,470 26,536 1.0352
MESQUITE ESTATES, L20 59357 A 30,460 33,763 0.9022
JOSE F VILLARREAL SD L15 61180 A 30,560 30,798 0.9923
A165 POR 74 G SAENZ 83590 A 27,380 32,381 0.8456
Stratum 3 Totals         440,770 472,333 0.9332

Category A - Stratum 4
$ 37,791 - $ 60,590Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
MUNOZ SD, B5, L5 16352 A 39,380 37,349 1.0544
EL QUIOTE SD, B3, L4 19776 A 47,450 51,164 0.9274
ROMA B4, L8 PART 2249 A 38,020 32,434 1.1722
CANALES CIRCLE, B4, L8 33345 A 55,060 97,452 0.5650
CAMPOBELLO SD, L28 39527 A 49,220 43,060 1.1431
CAMPOBELLO SD, UIII, L20 42197 A 46,510 39,509 1.1772
EL QUIOTE SD 2, B2, L2 43802 A 42,510 39,816 1.0677
A165 POR 74 G SAENZ TR 23 47445 A 41,320 37,955 1.0887
PALO BLANCO SD, L21, 22 47678 A 42,340 49,560 0.8543
LOT 59 ESCOBARES S/D NO. 56639 S 08/2008 30,000 48,140 30,000 1.6047
A165 POR 74 G SAENZ, IMP 57060 A 59,470 62,201 0.9561
MESQUITE ESTATES, L64 57937 A 56,050 69,696 0.8042
ESCANDON HTS SD, L22 61586 A 57,500 65,025 0.8843
LA HACIENDA SD, L13 67558 A 49,660 59,356 0.8366
LOT 2 VALLE HERMOSO PH 1 82608 S 08/2008 70,000 60,150 70,000 0.8593
Stratum 4 Totals         732,780 784,577 0.9340

Category A - Stratum 5
$ 60,591 - $999,999,999Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
A85 70 R GONZALEZ L5 SH 2 12314 A 61,220 82,024 0.7464
A150 POR 76 J M A RAMIREZ 21289 A 74,640 104,543 0.7140
ESCANDON TRACE U2, L100 32249 A 67,730 80,914 0.8371
ESCANDON TRACE U2, L7 32313 A 61,480 88,403 0.6955
ESCANDON TRACE U2, L32 32400 A 69,170 87,749 0.7883
CANALES CIRCLE, B3, L6, 7 32497 A 74,350 78,509 0.9470
A150 POR 76 J M A RAMIREZ 52408 A 71,890 96,080 0.7482
ESCOBARES SD, L18-20 55688 A 98,760 118,290 0.8349
LAS COLINAS SD, L20 56172 A 124,130 138,994 0.8931
A84 POR 72 J GUTIERREZ PT 567 A 60,870 45,967 1.3242
A283 POR 61 M B PENA 64378 A 81,390 109,238 0.7451
ALA BLANCA SD, L6 69290 A 120,160 171,862 0.6992
LOS SAENZ, B27, L3, A166 76520 A 74,130 125,532 0.5905
REGAL HILL ESTATES 79989 A 103,450 131,754 0.7852
H GARZA SD, B2, L3, IMP O 86671 A 71,790 100,880 0.7116
Stratum 5 Totals         1,215,160 1,560,739 0.7786

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 1,036 0 0 8,862,140 8,862,140  
2 R 15 2,340 257,210 278,655 41,532,400 0.9230 44,997,183  
3 R 15 1,395 440,770 472,333 42,149,940 0.9332 45,167,102  
4 R 15 914 732,780 784,577 42,790,880 0.9340 45,814,647  
5 R 15 508 1,215,160 1,560,739 45,454,170 0.7786 58,379,360  
Total   60 6,193 2,645,920 3,096,304 180,789,530   203,220,432 0.8896

Category C - Stratum 2
$ 4,001 - $ 5,970Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
A86 POR 71 F DE LA GARZA 34549 A 5,000 15,471 0.3232
A330 POR 66 F GUERRA TR 4 48098 A 4,500 4,486 1.0031
VICTORIA SD, L11 53976 A 5,500 9,167 0.6000
A165 POR 74 G SAENZ 57639 A 5,500 4,874 1.1284
A165 POR 74 G SAENZ 58350 A 5,500 5,959 0.9230
MUNOZ GARCIA SD, L76 59841 A 5,870 5,196 1.1297
AB 86 POR 71 F DELA GARZA 80493 S 07/2008 6,000 5,000 6,000 0.8333
Stratum 2 Totals         36,870 51,153 0.7208

Category C - Stratum 3
$ 5,971 - $ 9,060Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
A95 POR 75 F GONZALEZ 18366 A 8,470 6,061 1.3975
A165 POR 74 G SAENZ 18475 A 7,800 6,028 1.2940
LOT 15 BLK 2 ROMA CREEK S 33776 S 11/2008 14,500 9,060 14,500 0.6248
LOS EBANOS SD, B3, L11 47190 A 6,550 7,993 0.8195
LAGO VISTA ESTATES, L66 53749 A 6,620 7,562 0.8754
A95 POR 75 F GONZALEZ 57659 A 6,000 6,062 0.9898
AB 92 POR 78 F DELA GARZA 61924 S 07/2008 3,700 6,850 3,700 1.8514
Stratum 3 Totals         51,350 51,906 0.9893

Category C - Stratum 4
$ 9,061 - $ 20,690Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ESCANDON TRACE U2, L55 36976 A 17,250 10,704 1.6115
EL BOSQUE SD U2 37398 A 9,750 6,710 1.4531
LOT 339 ROMA CREEK S/D NO 53462 S 05/2008 10,000 10,530 10,000 1.0530
MESQUITE ESTATES, L44 53828 A 9,790 16,225 0.6034
WOODLAND ESTATES 80048 A 13,490 16,978 0.7946
LT 1 ALCA S/D 80059 S 07/2008 25,000 16,640 25,000 0.6656
Stratum 4 Totals         77,450 85,617 0.9046

Category C - Stratum 5
$ 20,691 - $999,999,999Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ROMA, B56, L8 11739 A 45,000 42,600 1.0563
A165 POR 74 G SAENZ 60545 A 34,270 15,582 2.1993
LA HACIENDA SD, L106 67651 A 47,790 58,560 0.8161
FALCONAIRE SD U2, L1 70537 A 39,730 35,754 1.1112
ALTA VISTA VILLAGE SD, L3 86246 A 20,790 14,500 1.4338
Stratum 5 Totals         187,580 166,996 1.1233

Category C - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 711 0 0 1,918,200 1,918,200  
2 R 7 1,429 36,870 51,153 7,223,950 0.7208 10,022,128  
3 R 7 987 51,350 51,906 7,269,570 0.9893 7,348,196  
4 R 6 568 77,450 85,617 7,027,730 0.9046 7,768,881  
5 R 5 118 187,580 166,996 7,273,900 1.1233 6,475,474  
Total   25 3,813 353,250 355,672 30,713,350   33,532,879 0.9159

Category D3 - Stratum 0
$ 1 - $999,999,999Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
A393 SUVY 367 CC & CS, 52 13251 A 395,250 457,436 0.8641
A449 SUR 24 F GUTIERREZ S 18822 A 3,700 4,907 0.7540
A339 POR 106 M PEREA PT S 19221 A 22,500 29,880 0.7530
A86 POR 71 F DELA GARZA S 24096 A 3,220 3,236 0.9951
A97 POR 109 S GARCI TR 7, 24161 A 68,630 65,100 1.0542
A146 POR 67 A RAMIREZ, 3. 43464 A 2,660 3,074 0.8653
A77 GT J FLORES SH 4-1 OF 50346 A 72,520 69,943 1.0368
A86 POR 71 F DELA GARZA S 526 A 3,620 4,185 0.8650
HACKBERRY SD, L34 55775 A 34,010 35,782 0.9505
A150 POR 76 J M A RAMIREZ 60127 A 13,010 14,156 0.9190
A752 SUR 150 AB&M PT SH 1 64571 A 1,840 2,127 0.8651
A325 POR 104 J DELA GARZA 69167 A 3,340 3,668 0.9106
A325 POR 104 J DELA GARZA 77757 A 750 801 0.9363
A42 POR 77 J BENAVIDES PT 80500 A 21,000 19,920 1.0542
LOTS 1-41 LA ESTRELLITA 87464 S 11/2008 3,800,000 3,760,350 3,800,000 0.9896
ABT 219 SUV 205 R L W RY 87980 S 07/2008 499,034 354,200 499,034 0.7098
Stratum 0 Totals         4,760,600 5,013,249 0.9496

Category D3 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
0 R 16 8,581 4,760,600 5,013,249 13,957,340 0.9496 14,698,126  
Total   16 8,581 4,760,600 5,013,249 13,957,340   14,698,126 0.9496

Category F1 - Stratum 2
$ 24,751 - $ 79,390Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
RAU-CON ADD #4 19624 A 54,190 102,104 0.5307
ABT 92 POR 78 F DELA GZA 23239 S 05/2008 46,900 71,050 46,900 1.5149
FALCON HTS, B58, L15, 16, 4458 A 47,120 51,788 0.9099
A290 POR 64 J CRUZ (GAME 47360 A 24,760 27,799 0.8907
A165 POR 74 G SAENZ PT TR 57654 A 25,990 32,076 0.8103
A166 POR 73 M SAENZ (IMP 68563 A 42,580 38,384 1.1093
A150 POR 76 J M A RAMIREZ 72287 A 27,070 32,682 0.8283
A84 POR 72 J J GUTIERREZ, 86406 A 41,340 53,526 0.7723
Stratum 2 Totals         334,100 385,259 0.8672

Category F1 - Stratum 3
$ 79,391 - $ 143,570Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ROMA, B51, L3, 4 14902 A 110,820 136,552 0.8116
ROMA OT, B21, L5 2260 A 122,960 124,343 0.9889
A95 POR 75 F GONZALEZ TR 6014 A 89,830 103,516 0.8678
A166 POR 73 G SAENZ #1 BL 7484 A 99,630 103,130 0.9661
A165 POR 74 G SAENZ PT TR 79167 A 87,770 113,913 0.7705
ROMA OT, B40, L1 8301 A 89,210 116,023 0.7689
A150 POR 76 J M A RAMIREZ 87792 A 116,880 128,888 0.9068
Stratum 3 Totals         717,100 826,365 0.8678

Category F1 - Stratum 4
$ 143,571 - $ 314,450Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ROMA LOT, B16, L4 11481 A 151,960 185,629 0.8186
ROMA, B60, L5, 6 25734 A 209,500 233,056 0.8989
CATALINA HTS, BLK A, L3 37403 A 154,900 274,438 0.5644
A150 POR 76 J M A RAMIREZ 50514 A 168,020 256,217 0.6558
SALINAS SD, B1, L1, 2, 3, 54857 A 218,390 278,076 0.7854
EVERGREEN SD, L1 56409 A 197,790 277,676 0.7123
A165 POR 74 G SAENZ 60439 A 217,900 227,824 0.9564
Stratum 4 Totals         1,318,460 1,732,916 0.7608

Category F1 - Stratum 5
$ 314,451 - $999,999,999Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ROMA OT, B65, L5, 6 12788 A 382,520 435,225 0.8789
LOT 2,3,4 BLK 1 MIRADOR A 24780 A 323,440 471,648 0.6858
CATALINA HTS, BLK C, L4, 3906 A 409,730 454,471 0.9016
LT 5,6 BLK 48 ROMA OT 41054 A 349,130 367,201 0.9508
SANCHEZ SR SD, L2, UII 79976 A 448,710 497,606 0.9017
PLAZA DEL PUEBLO SD, L1 84964 A 440,980 518,161 0.8510
Stratum 5 Totals         2,354,510 2,744,312 0.8580

Category F1 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 143 0 0 1,977,920 1,977,920  
2 R 8 205 334,100 385,259 9,603,350 0.8672 11,073,974  
3 R 7 90 717,100 826,365 9,464,840 0.8678 10,906,707  
4 R 7 47 1,318,460 1,732,916 9,331,280 0.7608 12,265,089  
5 R 6 21 2,354,510 2,744,312 10,138,780 0.8580 11,816,760  
Total   28 506 4,724,170 5,688,852 40,516,170   48,040,450 0.8434
Required Plug-ins