Texas Comptroller of Public Accounts

Texas Comptroller of Public Accounts, Glenn Hegar

skip navigation

2008 Field Studies Category Worksheet

031/Cameron
031-914/Santa Rosa ISD

Category A - Stratum 2
$ 13,928 - $ 31,502

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LTS 7-8 BLK 2, SANTA ROSA 106480 A 21,865 23,240 0.9408
LOTS 15-16 BLK 12, SANTA 106531 A 22,215 25,691 0.8647
LT 17 BLK 66, SANTA ROSA 106914 A 16,598 20,262 0.8192
LOTS 16-17 BLK 4, WEST SA 107511 A 23,553 25,386 0.9278
LT 12 BLK 2, POMELA-THOMP 178148 A 19,088 19,136 0.9975
LT 13 BLK 1, ABST 10 - EA 178238 A 19,243 19,557 0.9839
HOOKS & HODGES S/D BLK 12 179377 A 22,786 16,916 1.3470
Stratum 2 Totals         145,348 150,188 0.9678

Category A - Stratum 3
$ 31,503 - $ 46,841

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LOTS 13-14 BLK 59, SANTA 106855 A 37,488 34,388 1.0901
LT 15-16, SANTA ROSA ORIG 106878 A 42,093 41,794 1.0072
LTS 3 & 4 BLK 67, SANTA R 106920 A 31,845 35,498 0.8971
S40' LT 12 & N30' LOT 13 107350 A 40,080 37,855 1.0588
T R SIBSON SUBDIVISION LO 107388 S 04/2007 33,000 37,762 33,000 1.1443
LT 1-2 BLK 26, T R SIBSON 107421 A 34,763 38,298 0.9077
ALANIZ-ABST 10 BLK 1 LOT 175974 A 37,833 44,949 0.8417
LT 16 BLK 20, SANTA ROSA 234392 A 37,370 37,766 0.9895
Stratum 3 Totals         299,234 303,548 0.9858

Category A - Stratum 4
$ 46,842 - $ 78,601

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LOT 8 & 9 BLK 30 SANTA RO 106636 S 06/2007 50,000 58,089 50,000 1.1618
LOT 27 & 28 BLK 19, T R S 107291 A 50,533 61,953 0.8157
LT 5 BLK 4, EL SENDERO NO 107454 A 61,986 65,120 0.9519
POMELO THOMPSON ROAD ESTS 178174 S 12/2007 56,950 74,948 56,950 1.3160
LTS 4 & 5 BLK 1, ABST 10 178657 A 58,695 55,108 1.0651
BLK 96 MINNESOTA-TX IRRIG 180807 A 63,770 60,722 1.0502
LOT 6 BLK 5 EL SENDERO NO 180975 S 05/2007 52,894 60,283 52,894 1.1397
LOT 31 BLK 5 EL SENDERO N 181001 S 02/2008 54,900 61,611 54,900 1.1222
POMEL S/D BLK 27 PTN 11.5 182085 A 51,406 50,410 1.0198
Stratum 4 Totals         541,321 508,057 1.0655

Category A - Stratum 5
$ 78,602 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
SANTA ROSA ORIGINAL TOWNS 106624 S 02/2007 74,700 82,686 74,700 1.1069
LTS 19 & 20 BLK 51, SANTA 106796 A 78,995 91,014 0.8679
CAMERON COUNTY DEVELOPMEN 177145 A 100,134 103,476 0.9677
LT 1 BLK 1, SANTA ROSA GA 177279 A 96,039 100,451 0.9561
HOOKS & HODGES SOUTH SUBD 178888 S 08/2007 100,000 97,617 100,000 0.9762
LT 1 BLK 2, HOOKS & HODGE 178931 A 176,659 171,077 1.0326
ABST 10 - JESUS SALAZAR S 179592 A 103,663 100,696 1.0295
Stratum 5 Totals         735,793 741,414 0.9924

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 246 0 0 1,968,445 1,968,445  
2 R 7 453 145,348 150,188 10,308,274 0.9678 10,651,244  
3 R 8 283 299,234 303,548 10,896,686 0.9858 11,053,648  
4 R 9 178 541,321 508,057 10,494,963 1.0655 9,849,801  
5 R 7 102 735,793 741,414 10,939,491 0.9924 11,023,268  
Total   31 1,262 1,721,696 1,703,207 44,607,859   44,546,406 1.0014

Category C - Stratum 2
$ 3,901 - $ 12,000

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LTS 13-15 BLK 2, SANTA RO 106483 A 9,462 9,462 1.0000
LT 12 BLK 39, SANTA ROSA 106700 A 6,820 6,479 1.0526
LT 7 BLK 26, TR SIBSON S/ 107425 A 4,378 4,715 0.9285
LT 6 BLK 1, ABST 10 - RAM 180170 A 10,140 12,350 0.8211
MINNESOTA-TEXAS IRRIGATIO 180853 S 08/2007 21,500 12,000 21,500 0.5581
LT 27 BLK 5, EL SENDERO N 180997 A 10,000 9,647 1.0366
LT 12, SANTA ROSA ANNEX 182948 A 6,712 6,372 1.0534
ABST 27-YZNAGA RESUB PT B 197566 A 12,000 12,500 0.9600
Stratum 2 Totals         71,512 83,025 0.8613

Category C - Stratum 3
$ 12,001 - $ 17,550

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LT 38 BLK 1, POMELO-THOMP 178120 A 15,921 19,125 0.8325
LT 17 BLK 1, POMELO THOMP 178190 A 17,280 17,625 0.9804
LT 24 BLK 1, POMELO THOMP 178199 A 17,280 17,625 0.9804
LT 2 BLK 1, HOOKS & HODGE 178886 A 17,500 18,000 0.9722
LT 21 BLK 1, HOOKS & HODG 178907 A 17,500 18,000 0.9722
LT 35 BLK 1, HOOKS & HODG 178922 A 17,500 18,000 0.9722
Stratum 3 Totals         102,981 108,375 0.9502

Category C - Stratum 4
$ 17,551 - $ 24,235

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LT 10 BLK 2, POMELO-THOMP 178145 A 19,088 19,136 0.9975
LT 17 BLK 2, POMELO-THOMP 178154 A 18,306 18,352 0.9975
LT 18 BLK 2, POMELO-THOMP 178156 A 19,088 19,136 0.9975
LOT 24 BLK 2 CAB 1 SLOT 1 178163 S 09/2007 15,400 19,088 15,400 1.2395
NORTH POMELO SUBDIVISION 182218 S 02/2007 22,000 22,000 22,000 1.0000
NORTH POMELO SUBDIVISION 182219 S 01/2007 22,000 22,000 22,000 1.0000
LT 7, ABST 10-TIERRA BONI 183489 A 21,666 21,325 1.0160
Stratum 4 Totals         141,236 137,349 1.0283

Category C - Stratum 5
$ 24,236 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
BLK 4, ABST 10-AVILA ESTA 176195 A 31,749 36,000 0.8819
LT 14 BLK 1, SANTA ROSA G 177295 A 27,296 27,300 0.9999
BLK 96 MINNESOTA-TEXAS IR 180809 A 41,042 44,440 0.9235
LT 2 BLK 1, VANESSA ESTAT 181079 A 27,379 27,250 1.0047
LT 3 BLK 1, VANESSA ESTAT 181080 A 27,253 27,125 1.0047
BLK 9, ABST 27-YZNAGA RES 197562 A 25,118 25,000 1.0047
Stratum 5 Totals         179,837 187,115 0.9611

Category C - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 150 0 0 357,267 357,267  
2 R 8 187 71,512 83,025 1,337,858 0.8613 1,553,301  
3 R 6 67 102,981 108,375 1,068,240 0.9502 1,124,226  
4 R 7 72 141,236 137,349 1,456,899 1.0283 1,416,803  
5 R 6 38 179,837 187,115 1,274,611 0.9611 1,326,200  
Total   27 514 495,566 515,864 5,494,875   5,777,797 0.9510

Category D3 - Stratum 0
$1 - $99,999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
SANTA ROSA ORIGINAL TOWNS 106783 S 03/2008 8,500 6,269 8,500 0.7375
BLK 2674 CAPISALLO DISTRI 174089 A 19,407 20,225 0.9596
BLK 272 ABST 10, ADAMS GA 174864 A 76,797 74,880 1.0256
BLK 302, ADAMS GARDENS S/ 174908 A 55,152 56,990 0.9677
BLK 304, ADAMS GARDENS S/ 174910 A 57,270 61,088 0.9375
BLK 366, ADAMS GARDENS S/ 174978 A 56,010 59,744 0.9375
CAMERON COUNTY DEVELOPMEN 177197 A 121,792 116,256 1.0476
BLK 27 CAMERON COUNTY DEV 177213 A 57,925 55,608 1.0417
BLK 51, COLLINS S/D N, 10 177691 A 39,900 41,000 0.9732
COLLINS SUBDIVISION BLK 5 177699 S 11/2007 35,000 21,500 35,000 0.6143
BLK 53 N, COLLINS S/D, 10 177700 A 39,900 41,000 0.9732
BLK 57 COLLINS SUBDIVISIO 177710 S 07/2007 50,000 68,786 50,000 1.3757
ABST 10-EAST POMELO BLK 1 178258 A 27,451 28,896 0.9500
ABST10 - EL TORONJAL BLK 178408 S 03/2008 50,000 39,900 50,000 0.7980
BLK 9, ABST-10, HELGESON 178861 A 71,379 68,345 1.0444
ABST 10- HELGESON BLK 20 178879 S 08/2007 23,362 26,653 23,362 1.1409
PT BLK 111, HOOKS & HODGE 179338 A 127,517 113,283 1.1256
HOOKS & HODGES SUBDIVISIO 179393 S 08/2007 12,276 15,795 12,276 1.2867
BLK 120 S, MINNESOTA-TEXA 180897 A 39,900 41,000 0.9732
PARKER SUBDIVISION BLK 18 181804 S 11/2007 25,000 20,135 25,000 0.8054
NORTH POMELO SUBDIVISION 182213 S 12/2007 155,000 137,504 155,000 0.8871
LA FERIA GRANT ABST 10PT 183989 A 240,975 246,000 0.9796
Stratum 0 Totals         1,367,917 1,383,453 0.9888

Category D3 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
0 R 22 991 1,367,917 1,383,453 10,495,745 0.9888 10,614,629  
Total   22 991 1,367,917 1,383,453 10,495,745   10,614,629 0.9888
Required Plug-ins