Texas Comptroller of Public Accounts

Texas Comptroller of Public Accounts, Glenn Hegar

skip navigation

2008 Field Studies Category Worksheet

031/Cameron
031-913/Santa Maria ISD

Category A - Stratum 2
$ 11,819 - $ 26,386

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LT 14 BLK 2, SANTA MARIA 106281 A 22,300 20,822 1.0710
LT 6 BLK 6, SANTA MARIA O 106305 A 24,573 26,059 0.9430
LT 41 & 42 J E SOLIS S/D 179563 A 15,898 15,235 1.0435
LT 48 & 49, ABST 10-J E S 179570 A 15,673 15,019 1.0435
LT 2 ABST 10-M LONGORIA 180214 A 24,492 25,601 0.9567
EL ROSAL SUBDIVISION BLK 181196 S 05/2007 13,900 14,647 13,900 1.0537
LOT 14 BLK 1 SANTA MARIA 182900 S 07/2007 16,900 20,632 16,900 1.2208
LOT 38 BLK 2 SANTA MARIA 182924 S 07/2007 16,400 22,581 16,400 1.3769
LT 5 BLK 3, LONGORIA-LONG 87960 A 21,996 23,131 0.9509
Stratum 2 Totals         182,792 173,067 1.0562

Category A - Stratum 3
$ 26,387 - $ 39,226

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LTS 1 & 2 BLK 9, SANTA MA 106338 A 36,840 38,981 0.9451
LT 2 BLK 11, SANTA MARIA 106368 A 27,555 26,980 1.0213
LT 7 & 8 BLK 14, SANTA MA 106417 A 35,520 34,670 1.0245
LT 26 BLK 1, ABST 10-COL 177864 A 27,667 32,096 0.8620
LT 15 BLK 2, ABST 10-COL 177886 A 33,943 35,144 0.9658
LT 16, ABST 10-OLIVIA LON 181337 A 33,694 34,846 0.9669
LT 3 BLK 1, IGLESIA VIEJA 182611 A 34,896 40,083 0.8706
ABST10-UNSUBDIVIDED LT 7 184092 A 34,141 41,668 0.8194
Stratum 3 Totals         264,256 284,468 0.9289

Category A - Stratum 4
$ 39,227 - $ 58,798

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LT 4-5 BLK 4, SANTA MARIA 106289 A 54,652 60,161 0.9084
LT 12 BLK 1, ABST10-COL I 177849 A 39,799 43,605 0.9127
LT 11 BLK 1, ABST 10 - CO 177898 A 47,008 53,775 0.8742
LONGORIA - ABST 10 BLK C 180136 A 39,598 40,940 0.9672
BLK 7 C D LOVELACE S/D CH 180183 A 42,343 38,781 1.0918
LT 33 & LT 34, ABST 10 - 180245 A 46,402 46,474 0.9985
LTS 5 & 6 TRACT Q, ABST 1 184091 A 40,284 42,234 0.9538
Stratum 4 Totals         310,086 325,970 0.9513

Category A - Stratum 5
$ 58,799 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ABST 10 - FORTO UNSUBD TR 178628 A 75,326 82,031 0.9183
ABST 10-J E SOLIS LOT 39 179561 A 82,958 82,927 1.0004
BLK 7 C D LOVELACE S/D CH 180182 A 96,770 84,771 1.1415
BLK 7 C D LOVELACE S/D CH 180186 A 146,780 136,008 1.0792
LT 6 BLK 1, LA IGLESIA VI 182547 A 78,814 75,892 1.0385
LOT 9 BLK 1, IGLESIA VIEJ 182599 A 62,040 71,207 0.8713
LA GLORIA CANAL SUBDIVISI 184168 S 06/2007 59,000 64,037 59,000 1.0854
Stratum 5 Totals         606,725 591,836 1.0252

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 125 0 0 871,264 871,264  
2 R 9 201 182,792 173,067 3,830,630 1.0562 3,626,804  
3 R 8 156 264,256 284,468 5,013,844 0.9289 5,397,614  
4 R 7 97 310,086 325,970 4,593,183 0.9513 4,828,322  
5 R 7 61 606,725 591,836 4,832,540 1.0252 4,713,753  
Total   31 640 1,363,859 1,375,341 19,141,461   19,437,757 0.9848

Category C - Stratum 2
$ 5,761 - $ 14,500

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LT 2 BLK 1 SANTA MARIA OR 106253 A 7,500 7,188 1.0434
LT 11 BLK 18 SANTA MARIA 106451 A 9,906 9,493 1.0435
LT 2, ABST 10 - B & C PT 176217 A 12,085 13,068 0.9248
LT 11 ABST10- J E SOLIS 179533 A 11,340 10,868 1.0434
LT 52 ABST 10-J E SOLIS 179575 A 7,949 7,618 1.0434
EL ROSAL SUBDIVISION BLK 181189 S 01/2007 13,900 13,854 13,900 0.9967
Stratum 2 Totals         62,634 62,135 1.0080

Category C - Stratum 3
$ 14,501 - $ 15,959

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LT 11 BLK 1 ABST 10 - COL 177847 A 15,602 15,602 1.0000
LT 5 BLK 1, ABST 10 - COU 177892 A 15,159 14,893 1.0179
EL ROSAL SUBDIVISION BLK 181172 S 09/2007 14,900 14,605 14,900 0.9802
LT 6 BLK 1 IGLESIA VIEJA 182614 A 15,959 16,610 0.9608
LT 1 BLK 1, ABST 10-REYES 182660 A 15,869 15,686 1.0117
LT 34 BLK 1 LA GLORIA CAN 184260 A 14,985 16,465 0.9101
Stratum 3 Totals         92,179 94,156 0.9790

Category C - Stratum 4
$ 15,960 - $ 17,367

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LT 1 BLK 1, IGLESIA VIEJA 182590 A 16,401 15,158 1.0820
LT 24 BLK 1, SANTA MARIA 182910 A 16,900 16,705 1.0117
LOT 4 BLK 2 LA GLORIA CAN 184142 S 02/2008 16,900 17,098 16,900 1.0117
LA GLORIA CANALE 11 184196 A 16,825 16,529 1.0179
LA GLORIA CANAL PHASE 3 B 184234 S 03/2008 16,900 16,370 16,900 0.9686
LA GLORIA CANAL PHASE 3 B 184252 S 03/2007 16,266 17,096 16,266 1.0510
Stratum 4 Totals         100,690 98,458 1.0227

Category C - Stratum 5
$ 17,368 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LT 8 BLK 2 EL ROSAL S/D S 180962 A 19,460 19,600 0.9929
LT 1 BLK 1, LA IGLESIA VI 182542 A 22,500 21,780 1.0331
LT 3 BLK 1, LA IGLESIA VI 182544 A 22,500 23,364 0.9630
LT 8 TRACT Q ABST10-UNSUB 184093 A 18,833 21,780 0.8647
LT 8 BLK 3, LA GLORIA CAN 184167 A 31,935 31,711 1.0071
LT 17 BLK 1, LA GLORIA CA 184243 A 17,910 19,020 0.9416
Stratum 5 Totals         133,138 137,255 0.9700

Category C - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 53 0 0 212,462 212,462  
2 R 6 91 62,634 62,135 983,984 1.0080 976,175  
3 R 6 60 92,179 94,156 907,570 0.9790 927,038  
4 R 6 104 100,690 98,458 1,738,183 1.0227 1,699,602  
5 R 6 66 133,138 137,255 1,417,471 0.9700 1,461,310  
Total   24 374 388,641 392,004 5,259,670   5,276,587 0.9968

Category D3 - Stratum 0
$1 - $99,999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
BANCO-SOLISENO-NO 23 5.00 116157 A 27,450 27,500 0.9982
BLK 3, ABST 10 DANA 1 AC 177978 A 68,825 69,724 0.9871
ABST 10 BLK 24, DANA, 13. 178008 A 29,458 28,119 1.0476
BLK 3, ABST 10-FORTO, 20. 178574 A 35,800 42,000 0.8524
LT 17, FORTO LAND S/D 10. 178607 A 39,318 39,818 0.9874
ABST 10, FORTO VARIOUS BL 178617 A 18,000 18,500 0.9730
BLK 6, LA FERIA LAND & IR 179871 A 89,628 85,554 1.0476
ABST 10 BLK GL, LA GLORI 180083 A 55,000 52,500 1.0476
PT BLK 13, MINNESOTA - TX 180351 A 41,084 45,431 0.9043
BLK 21, MINNESOTA-TEXAS I 180365 A 49,030 51,129 0.9589
BLK 23 N 1/2, MINNESOTA-T 180369 A 43,802 41,811 1.0476
BLK 4, RANDALL'S IRRIGATE 182641 A 351,867 358,247 0.9822
LOT BS BLK 5, SANTA MARIA 182803 A 21,078 20,122 1.0475
ABST 10, TRACT Q W 1/2WPT 184077 A 39,308 39,380 0.9982
LT 11, ABST 10, B & C, IM 358371 A 25,841 22,205 1.1637
Stratum 0 Totals         935,489 942,040 0.9930

Category D3 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
0 R 15 476 935,489 942,040 4,108,814 0.9930 4,137,778  
Total   15 476 935,489 942,040 4,108,814   4,137,778 0.9930
Required Plug-ins