Texas Comptroller of Public Accounts

Texas Comptroller of Public Accounts, Glenn Hegar

skip navigation

2007 Field Studies Category Worksheet

108/Hidalgo
108-910/Progreso ISD

Category A - Stratum 2
$ 16,724 - $ 34,942

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
COLONIA LAS PALMAS LOT 4 C7330-00-003-0004-00 A 28,324 29,702 0.9536
JR #3, LOT 46 J1835-03-000-0046-00 A 23,353 25,193 0.9270
JESUS MARIA, LOT 44 J5220-00-000-0044-00 A 21,073 24,120 0.8737
LA REYNA, LOT 32 BLK 3 L1870-00-003-0032-00 A 31,025 33,988 0.9128
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT P9100-00-003-0036-00 A 23,346 25,079 0.9309
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT P9100-00-008-0020-00 A 22,425 30,361 0.7386
RICE LOT 10 BLK 3 R2500-00-003-0010-00 A 31,392 38,767 0.8098
SANTA AMALIA LOT 7 S1445-00-000-0007-00 A 24,290 23,184 1.0477
SHULL, LOT 10 BLK 1 S3350-00-001-0010-00 A 30,580 36,485 0.8382
Stratum 2 Totals         235,808 266,879 0.8836

Category A - Stratum 3
$ 34,943 - $ 54,255

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
CATARINA, LOT 4 BLK 4 C2290-00-004-0004-00 A 43,534 63,446 0.6862
LA FRONTERA, LOT 2 BLK 4 L0930-00-004-0002-00 A 48,555 43,184 1.1244
LA LEONA, LOT 6 BLK 3 L1200-00-003-0006-00 A 46,792 55,913 0.8369
LA REYNA, LOT 31 BLK 3 L1870-00-003-0031-00 A 39,745 53,051 0.7492
LA REYNA, LOT 43 BLK 3 L1870-00-003-0043-00 A 38,808 40,892 0.9490
LOS LEONES, LOT 33 L6250-00-000-0033-00 A 36,520 36,168 1.0097
LOS LEONES, LOT 35 L6250-00-000-0035-00 A 50,771 49,053 1.0350
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT P9100-00-001-0009-00 A 37,972 44,515 0.8530
RAMIREZ, A & E LOT 15 R0560-00-000-0015-00 A 42,272 40,084 1.0546
Stratum 3 Totals         384,969 426,306 0.9030

Category A - Stratum 4
$ 54,256 - $ 121,635

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
CATARINA LOT 16 BLK 3 C2290-00-003-0016-00 A 89,813 89,417 1.0044
LA FRONTERA, LOT 10 BLK 4 L0930-00-004-0010-00 A 69,945 69,922 1.0003
LA REYNA, LOT 27 BLK 3 L1870-00-003-0027-00 A 54,365 50,564 1.0752
LION LAKE S 0.32 AC-LOT 4 L4800-00-000-0049-01 A 111,560 97,329 1.1462
LLANO GRANDE W124.93'-E24 L5025-00-000-0090-07 A 78,566 68,169 1.1525
LLANO GRANDE E110'-W220'- L5025-00-000-0172-30 A 77,705 76,050 1.0218
O & J LOT 1 BLK 4 O0200-00-004-0001-00 A 79,930 70,640 1.1315
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT P9100-00-008-0003-00 A 74,517 69,134 1.0779
RICE, LOTS 5 & 6 BLK 2 R2500-00-002-0005-00 A 71,160 66,742 1.0662
SHULL, LOT 3 BLK 1 S3350-00-001-0003-00 A 66,960 59,456 1.1262
Stratum 4 Totals         774,521 717,423 1.0796

Category A - Stratum 5
$ 121,636 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LION LAKE 0.41AC AN IRR T L4800-00-000-0018-05 A 164,106 150,396 1.0912
LION LAKE S 1.59 AC & ADJ L4800-00-000-0021-01 A 207,182 206,490 1.0034
LION LAKE NW.53AC LOT 23 L4800-00-000-0023-05 A 170,844 157,008 1.0881
LLANO GRANDE, E200'-W530' L5025-00-000-0157-13 A 234,283 202,621 1.1563
MOON LAKE LOT 12, 13, E 1 M6200-00-000-0012-00 A 219,367 194,233 1.1294
MOON LAKE LOTS 19 & 20 1. M6200-00-000-0019-00 A 167,631 153,803 1.0899
O & J LOT 4 BLK 1 O0200-00-001-0004-00 A 222,052 204,501 1.0858
TWIN LAKE LOT 30-B 0.43 A T8400-00-30B-0000-00 S 04/2006 126,000 173,684 126,000 1.3784
Stratum 5 Totals         1,559,149 1,395,052 1.1176

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 261 0 0 3,361,563 3,361,563  
2 R 9 552 235,808 266,879 15,893,716 0.8836 17,987,456  
3 R 9 326 384,969 426,306 15,952,747 0.9030 17,666,386  
4 R 10 185 774,521 717,423 15,880,782 1.0796 14,709,876  
5 R 8 74 1,559,149 1,395,052 15,846,326 1.1176 14,178,889  
Total   36 1,398 2,954,447 2,805,660 66,935,134   67,904,170 0.9857

Category C - Stratum 2
$ 8,041 - $ 14,500

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ALYSSA LOT 16 BLK 2 A4133-00-002-0016-00 A 13,398 13,200 1.0150
ALYSSA LOT 7 BLK 3 A4133-00-003-0007-00 A 13,246 13,050 1.0150
ALYSSA LOT 19 BLK 3 A4133-00-003-0019-00 A 13,246 13,050 1.0150
INDUSTRIAL PARK LOT 14 I4020-00-000-0014-00 A 13,200 16,500 0.8000
JR #3 LOT 39 J1835-03-000-0039-00 A 9,037 8,626 1.0476
LA REYNA BLK 2 LOT 8 L1870-00-002-0008-00 A 8,852 8,498 1.0417
SANTA MARIA LOT 36 S1830-00-000-0036-00 A 12,415 11,979 1.0364
Stratum 2 Totals         83,394 84,903 0.9822

Category C - Stratum 3
$ 14,501 - $ 28,554

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ALYSSA LOT 19 BLK 2 A4133-00-002-0019-00 A 18,673 22,996 0.8120
ALYSSA LOT 24 BLK 2 A4133-00-002-0024-00 A 15,530 15,300 1.0150
ALYSSA LOT 31 BLK 2 A4133-00-002-0031-00 A 16,057 15,820 1.0150
CAMERON ESTATES PH 1, LOT C0604-01-000-0002-00 S 04/2006 21,900 23,025 21,900 1.0514
J & H LOT 2 J0080-00-000-0002-00 A 19,836 18,514 1.0714
LLANO GRANDE W 5.55AC-E 1 L5025-00-000-0129-30 A 23,310 22,200 1.0500
TEJA #5 PH 2 LOT 16 T1231-05-000-0016-00 A 14,760 14,520 1.0165
Stratum 3 Totals         131,191 131,250 0.9996

Category C - Stratum 4
$ 28,555 - $ 40,040

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ALYSSA LOT 2 BLK 1 A4133-00-001-0002-00 A 35,328 44,160 0.8000
O & J #2 LOT 1 O0200-02-000-0001-00 A 34,091 32,086 1.0625
RANCHITOS DE PROGRESSO PH R0940-01-000-0011-00 S 06/2006 45,000 40,040 45,000 0.8898
RANCHITOS DE PROGRESSO PH R0940-01-000-0030-00 A 40,040 34,320 1.1667
RANCHITOS DE PROGRESSO PH R0940-01-000-0032-00 A 39,931 34,226 1.1667
RANCHITOS DE PROGRESSO PH R0940-01-000-0046-00 A 35,805 30,690 1.1667
Stratum 4 Totals         225,235 220,482 1.0216

Category C - Stratum 5
$ 40,041 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
LAKE WAY LOT 6 L2455-00-000-0006-00 A 66,637 55,531 1.2000
LAKE WAY LOT 9 L2455-00-000-0009-00 A 65,181 57,513 1.1333
LLANO GRANDE E14.235AC LO L5025-00-000-0186-00 A 42,705 44,129 0.9677
RANCHITOS DE PROGRESSO PH R0940-01-000-0002-00 A 66,437 56,946 1.1667
RANCHITOS DE PROGRESSO PH R0940-01-000-0025-00 A 45,353 38,874 1.1667
TWIN LAKE LOT L 0.78AC GR T8400-00-00L-0000-00 A 41,927 43,124 0.9722
Stratum 5 Totals         328,240 296,117 1.1085

Category C - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 106 0 0 643,229 643,229  
2 R 7 226 83,394 84,903 3,019,736 0.9822 3,074,461  
3 R 7 134 131,191 131,250 3,022,832 0.9996 3,024,042  
4 R 6 75 225,235 220,482 3,073,369 1.0216 3,008,388  
5 R 6 47 328,240 296,117 2,926,849 1.1085 2,640,369  
Total   26 588 768,060 732,752 12,686,015   12,390,489 1.0239

Category D3 - Stratum 0
$1 - $99,999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
JJY DE BALLI, LOT 37 282. J1800-01-000-0037-00 A 424,275 417,204 1.0169
JUSTMAN-FRANKENTHAL LOT 6 J9900-00-000-0006-00 A 101,805 98,412 1.0345
LION LAKE PT LOT 4 9.12 A L4800-00-000-0004-00 A 54,720 55,632 0.9836
LION LAKE #2 LOT 54 S 9.0 L4800-02-000-0054-00 A 45,100 41,267 1.0929
LLANO GRANDE LT 14 N 5.61 L5025-00-000-0014-05 A 8,415 8,275 1.0169
LLANO GRANDE 2.65AC AN IR L5025-00-000-0019-01 A 22,472 22,260 1.0095
LLANO GRANDE LOT 26A WEST L5025-00-000-0026-00 A 15,600 16,120 0.9677
LLANO GRANDE N163.8'-S495 L5025-00-000-0044-20 S 04/2006 25,000 20,691 25,000 0.8276
LLANO GRANDE SOUTH 0.95AC L5025-00-000-0153-05 A 143 190 0.7526
LLANO GRANDE W2.12AC-E5.2 L5025-00-000-0163-10 A 3,750 3,688 1.0168
MOON LAKE LOT 8 3.88AC R/ M6200-00-000-0008-01 A 11,640 12,028 0.9677
Stratum 0 Totals         708,611 700,076 1.0122

Category D3 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
0 R 11 482 708,611 700,076 4,733,014 1.0122 4,675,967  
Total   11 482 708,611 700,076 4,733,014   4,675,967 1.0122

Category F1 - Stratum 2
$ 35,394 - $ 120,234

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
JJY DE BALLI 5.60AC BNG A J1800-98-000-0044-04 A 44,856 65,253 0.6874
LLANO GRANDE, 0.50AC-NW C L5025-00-000-0129-20 A 103,050 121,677 0.8469
LLANO GRANDE E 117'-W381' L5025-00-000-0171-13 A 39,389 43,916 0.8969
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT P9100-00-000-0000-00 A 36,994 61,944 0.5972
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT P9100-00-007-0023-00 A 71,969 80,956 0.8890
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT P9100-00-010-0017-00 A 35,939 45,738 0.7858
Stratum 2 Totals         332,197 419,484 0.7919

Category F1 - Stratum 3
$ 120,235 - $ 220,464

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
JJY DE BALLI 5.60AC BNG A J1800-98-000-0044-01 A 160,170 335,554 0.4773
LLANO GRANDE W330' LOT 16 L5025-00-000-0167-05 A 160,685 240,229 0.6689
LLANO GRANDE, LOT 200 E36 L5025-00-000-0200-05 A 145,410 225,731 0.6442
LLANO GRANDE N180'-S560'- L5025-00-000-0207-00 A 200,913 344,146 0.5838
ORCHARD HOMES N234'-S249' O6900-00-028-0023-10 A 183,143 383,091 0.4781
PROGRESO ORIGINAL TOWNSIT P9100-00-003-0001-00 A 127,542 132,171 0.9650
Stratum 3 Totals         977,863 1,660,922 0.5887

Category F1 - Stratum 4
$ 220,465 - $ 607,665

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ALLEN-GARZA, LOT 2 - AMEN A2667-00-000-0002-00 A 605,918 677,798 0.8940
ALLEN-GARZA RESUB LOT 1 B A2667-00-000-0003-00 A 489,383 425,574 1.1499
LLANO GRANDE 1.0AC FOR WA L5025-00-000-0057-41 A 221,776 226,933 0.9773
LLANO GRANDE, S400'-W650' L5025-00-000-0190-05 A 538,335 592,431 0.9087
LLANO GRANDE E330'-S375' L5025-00-000-0191-05 A 435,643 864,325 0.5040
LLANO GRANDE, S330'-N571. L5025-00-000-0218-30 A 587,546 732,374 0.8022
Stratum 4 Totals         2,878,601 3,519,435 0.8179

Category F1 - Stratum 5
$ 607,666 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
JJY DE BALLI, LOT 44A ADJ J1800-00-000-0044-03 A 2,312,886 2,601,121 0.8892
JJY DE BALLI 5.60AC BNG A J1800-98-000-044-02 A 719,909 1,447,904 0.4972
Stratum 5 Totals         3,032,795 4,049,025 0.7490

Category F1 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 36 0 0 671,857 671,857  
2 R 6 39 332,197 419,484 2,403,015 0.7919 3,034,493  
3 R 6 14 977,863 1,660,922 2,362,922 0.5887 4,013,797  
4 C 6 6 2,878,601 3,519,435 2,878,601 0.8179 3,519,435  
5 R 2 4 3,032,795 4,049,025 4,763,858 0.7490 6,360,291  
Total   20 99 7,221,456 9,648,866 13,080,253   17,599,873 0.7432

Category L1 - Stratum 2
$ 14,112 - $ 157,297

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
TONY'S DRIVE IN P505064 A 30,290 25,426 1.1913
RED ANT MART P582230 A 32,602 30,080 1.0838
VALERIES BOUTIQUE & ACCES P636841 A 16,800 18,528 0.9067
CARGILL INC P669276 A 57,250 35,317 1.6210
SUBWAY P670315 A 43,370 46,800 0.9267
RIVERMART SUPERMARKET P670318 A 157,297 163,180 0.9639
Stratum 2 Totals         337,609 319,331 1.0572

Category L1 - Stratum 3
$ 157,298 - $ 280,684

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
MEX-CRAFTS IMPORTS INC P620744 A 241,472 241,472 1.0000
CIRCLE K P636804 A 254,271 230,000 1.1055
FAMILY DOLLAR P652700 A 194,999 190,800 1.0220
DOLLAR GENERAL P670030 A 192,437 186,825 1.0300
Stratum 3 Totals         883,179 849,097 1.0401

Category L1 - Stratum 4
$ 280,685 - $ 764,789

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
UETA P579128 A 310,584 310,584 1.0000
FRONTERA MATERIALS INC P670337 A 286,904 286,904 1.0000
SEEDS & BYPRODUCTS INC P670338 A 370,109 370,109 1.0000
Stratum 4 Totals         967,597 967,597 1.0000

Category L1 - Stratum 5
$ 764,790 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
SEBASTIAN COTTON & GRAIN P669504 A 1,567,281 1,563,938 1.0021
Stratum 5 Totals         1,567,281 1,563,938 1.0021

Category L1 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 62 0 0 426,663 426,663  
2 R 6 40 337,609 319,331 2,081,830 1.0572 1,969,192  
3 R 4 7 883,179 849,097 2,107,512 1.0401 2,026,259  
4 R 3 4 967,597 967,597 2,339,917 1.0000 2,339,917  
5 C 1 1 1,567,281 1,563,938 1,567,281 1.0021 1,563,938  
Total   14 114 3,755,666 3,699,963 8,523,203   8,325,969 1.0237
Required Plug-ins