Texas Comptroller of Public Accounts

Texas Comptroller of Public Accounts, Glenn Hegar

skip navigation

2007 Field Studies Category Worksheet

031/Cameron
031-913/Santa Maria ISD

Category A - Stratum 2
$ 11,576 - $ 26,745

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
SANTA MARIA OT LT 15 BLK 106317 A 22,947 26,972 0.8508
SANTA MARIA OT LT 4 BLK 2 106469 A 12,296 11,666 1.0540
SANTA MARIA OT LT 6 BLK 2 106471 A 12,013 15,170 0.7919
ABST 10- COUNTRY BOY HEAV 177890 A 15,159 17,185 0.8821
M LONGORIA LT 28 180240 A 20,880 22,720 0.9190
MINN-TX IRR LAND CO PT BL 180346 A 15,215 14,221 1.0699
IGLESIA VIEJA S/D SEC 3 L 182591 A 16,401 15,015 1.0923
IGLESIA VIEJA SEC 4 LT 8 182616 A 15,863 14,676 1.0809
IGLESIA VIEJA SEC 4 LT 10 182618 A 18,172 16,566 1.0969
SANTA MARIA NORTH S/D PH 182867 A 17,148 16,847 1.0179
LA GLORIA CANAL S/D LT 5 184143 A 14,964 13,700 1.0923
LA GLORIA CANAL PH 2 S/D 184193 A 15,967 18,465 0.8647
OLIVIA LONGORIA LT 20 IMP 233089 A 11,784 10,314 1.1425
LONGORIA OT LT BLK 1 87930 A 20,365 25,467 0.7997
Stratum 2 Totals         229,174 238,984 0.9590

Category A - Stratum 3
$ 26,746 - $ 39,097

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
SANTA MARIA OT LT 5 BLK 1 106257 A 27,015 30,897 0.8744
SANTA MARIA OT LT 11-12 B 106279 A 29,329 32,512 0.9021
SANTA MARIA OT LT 11-13 B 106332 A 34,102 38,494 0.8859
SANTA MARIA OT FRAC LT 2 106368 A 27,555 26,040 1.0582
LONGORIA BLK C PTE6.09 180143 A 33,830 38,795 0.8720
M LONGORIA LT 4 180216 A 33,484 35,532 0.9424
MINN-TX IRR LAND CO 2.24 180387 A 34,787 45,808 0.7594
OLIVIA LONGORIA S/D LT 15 181336 A 34,482 33,382 1.0330
ABST 10 UNSUBDIVIDED TR D 183958 A 29,244 33,647 0.8691
ABST 10 - UNSUBDIVIDED LT 184088 A 27,579 22,708 1.2145
LA IGLESIA VIEJA S/D SEC 232950 A 30,185 29,557 1.0212
LA IGLESIA VIEJA S/D SEC 232966 A 32,492 38,444 0.8452
LA GLORIA CANAL S/D LT 10 233845 A 32,743 33,194 0.9864
LONGORIA OT LT 13 BLK 2 87950 A 31,182 29,562 1.0548
Stratum 3 Totals         438,009 468,572 0.9348

Category A - Stratum 4
$ 39,098 - $ 59,022

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
SANTA MARIA OT LT 3-5 BLK 106302 A 41,614 51,005 0.8159
SANTA MARIA OT LT 1-4 BLK 106306 A 54,442 58,801 0.9259
COL IGLESIA ANTIGUA LT 7 177842 A 39,344 39,943 0.9850
COL IGLESIA ANTIGUA LT 17 177854 A 52,228 61,069 0.8552
COL IGLESIA ANTIGUA LT 7 177877 A 50,853 54,151 0.9391
DANA BLK 26 E5.61W11.22 178017 A 47,567 52,070 0.9135
J E SOLIS LT 3 179526 A 44,454 53,020 0.8384
J E SOLIS LT 28-29 179550 A 42,350 42,588 0.9944
C D LOVELACE S/D CHAMPION 180183 A 42,343 49,264 0.8595
M LONGORIA LT 33-34 180245 A 46,402 42,924 1.0810
MINN-TX IRR LAND CO BLK 2 180393 A 52,025 46,958 1.1079
MOCK-SIMPSON S/D LT 6 181227 A 55,390 62,715 0.8832
ABST 10- UNSUBDIVIDED TR 183955 A 46,308 48,501 0.9548
Stratum 4 Totals         615,320 663,009 0.9281

Category A - Stratum 5
$ 59,023 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
SANTA MARIA OT LT 5-6 BLK 106326 A 73,330 83,280 0.8805
SANTA MARIA OT LT 7-9 BLK 106375 A 75,644 79,486 0.9517
COL IGLESIIA ANTIGUA LT 4 177839 A 60,560 58,435 1.0364
COL IGLESIA ANTIGUA LT 24 177861 A 94,272 96,542 0.9765
COL IGLESIA ANTIGUA LT 28 177866 A 64,963 82,375 0.7886
COUNTRY BOY HEAVEN LT 6 B 177893 A 93,713 95,458 0.9817
DANA BLK 3 PT AC 1.0 177980 A 182,793 174,128 1.0498
FORTO UNSUBD TR 2 BLK B-F 178620 A 72,602 83,357 0.8710
M LONGORIA B/G LT 44 180256 A 68,289 73,636 0.9274
OLIVIA LONGORIA LT 6 181326 A 98,647 99,707 0.9894
LA IGLESIA VIEJA S/D LT 9 182550 A 76,497 84,572 0.9045
IGLESIA VIEJA SEC 4 LT 14 182622 A 69,310 75,571 0.9172
Stratum 5 Totals         1,030,620 1,086,547 0.9485

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 137 0 0 982,101 982,101  
2 R 14 241 229,174 238,984 4,651,826 0.9590 4,850,705  
3 R 14 137 438,009 468,572 4,644,773 0.9348 4,968,734  
4 R 13 95 615,320 663,009 4,702,525 0.9281 5,066,830  
5 R 12 55 1,030,620 1,086,547 4,587,546 0.9485 4,836,633  
Total   53 665 2,313,123 2,457,112 19,568,771   20,705,003 0.9451

Category C - Stratum 2
$ 5,761 - $ 14,500

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
SANTA MARIA OT LT 18 BLK 106320 A 8,250 6,875 1.2000
SANTA MARIA OT PT LT 12 B 106364 A 8,250 6,875 1.2000
SANTA MARIA OT LT 5 BLK 2 106470 A 8,250 6,875 1.2000
COLIGLESIA ANTIGUA LT 13 177850 A 14,000 15,000 0.9333
J E SOLIS LT 51 179573 A 7,949 8,280 0.9600
EL ROSAL S/D BLK 2 LT 2 181167 S 08/2006 13,900 14,299 13,900 1.0287
LA IGLESIA VIEJA S/D SEC 182564 A 14,500 18,881 0.7680
LA IGLESIA VIEJA S/D SEC 182581 A 14,500 14,820 0.9784
Stratum 2 Totals         89,998 91,506 0.9835

Category C - Stratum 3
$ 14,501 - $ 16,267

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
EL ROSAL S/D BLK 1 LT 14 181142 A 16,008 17,037 0.9396
LA IGLESIA VIEJA S/D LT 5 182546 A 15,000 18,502 0.8107
SM NORTH S/D PH 1 BLK 2 L 182865 A 15,505 18,376 0.8438
SM NORTH PH II LT 18 BLK 182904 A 15,869 18,121 0.8757
LA GLORIA CANAL S/D LT 7 184166 A 15,011 13,743 1.0923
LA GLORIA CANAL PH 3 BLK 184259 A 14,747 13,502 1.0922
Stratum 3 Totals         92,140 99,281 0.9281

Category C - Stratum 4
$ 16,268 - $ 17,767

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
SM NORTH PH II LT 7 BLK 1 182893 A 16,270 17,826 0.9127
LA GLORIA CANAL S/D LT 10 184169 A 16,786 15,000 1.1191
LA GLORIA CANAL PH II S/D 184178 A 16,540 12,500 1.3232
LA GLORIA CANAL PH II S/D 184220 A 16,540 12,500 1.3232
LA GLORIA CANAL PH 3 BLK 184235 A 16,366 18,927 0.8647
LA GLORIA CANAL PH 3 BLK 184237 A 16,360 18,921 0.8646
LA GLORIA CANAL PH 3 BLK 184248 A 16,629 15,224 1.0923
Stratum 4 Totals         115,491 110,898 1.0414

Category C - Stratum 5
$ 17,768 - $999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
FORTO N OF M/R PT RESERVE 178613 A 19,487 21,860 0.8914
LA IGLESIA VIEJA S/D LT 3 182544 A 22,500 18,502 1.2161
LA IGLESIA VIEJA S/D LT 7 182548 A 22,500 23,128 0.9728
ABST 10 UNSUBDIVIDED LT 2 184089 A 18,833 20,000 0.9417
ABST 10 UNSUBDIVIDED LT 8 184093 A 18,833 20,000 0.9417
LA GLORIA CANAL S/D LT 18 184158 A 18,278 16,335 1.1189
Stratum 5 Totals         120,431 119,825 1.0051

Category C - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
1 U 0 57 0 0 240,582 240,582  
2 R 8 75 89,998 91,506 934,725 0.9835 950,407  
3 R 6 45 92,140 99,281 815,763 0.9281 878,960  
4 R 7 44 115,491 110,898 871,512 1.0414 836,866  
5 R 6 34 120,431 119,825 851,599 1.0051 847,278  
Total   27 255 418,060 421,510 3,714,181   3,754,093 0.9894

Category D3 - Stratum 0
$1 - $99,999,999,999

Legal Description Account Number S/A Sale Date Sale Price Local Value PTD Value Ratio
ARROYO IRR FARMS S/D W PT 176187 A 44,924 51,050 0.8800
DANA BLK 7, 20.34 AC 177988 A 44,748 50,850 0.8800
DANA BLK 29 N, 10.75 AC 178025 A 23,650 26,875 0.8800
DUNLAP RIVER RANCH BLK 12 178218 A 21,905 19,950 1.0980
INT'L LIFE BLK 2, 20.14 A 179511 A 44,308 50,350 0.8800
INT'L LIFE BLK 7, 30.21 A 179515 A 66,462 60,420 1.1000
MINN-TX IRR LAND CO BLK 9 180339 A 179,796 199,792 0.8999
MINNESOTA-TEXAS IRRIGATIO 180350 S 08/2006 60,000 54,735 60,000 0.9123
MINN TX IRR LAND CO PT 20 180360 A 62,024 50,321 1.2326
MINNESOTA-TEXAS IRRIGATIO 180401 S 02/2006 14,000 12,737 14,000 0.9098
MINN-TX IRR LAND CO BLK 2 180402 A 60,735 66,626 0.9116
RANDALL'S IRR FARMS BLK 9 182646 A 284,762 298,293 0.9546
SANTA MARIA CANAL LT FS B 182797 A 44,000 40,000 1.1000
SANTA MARIA CANAL S/D LT 182799 A 25,868 27,940 0.9258
ABST 10 - UNSUBDIVIDED BL 184068 A 188,983 194,475 0.9718
ABST 10 UNSUBDIVIDED TR Q 184077 A 39,308 35,800 1.0980
Stratum 0 Totals         1,198,945 1,246,742 0.9617

Category D3 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTD Value Category Ratio
0 R 16 475 1,198,945 1,246,742 4,132,397 0.9617 4,296,971  
Total   16 475 1,198,945 1,246,742 4,132,397   4,296,971 0.9617
Required Plug-ins